CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
  

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

zahvale

HOME | zahvale

Korpus Infromacijskega sistema LexALP je sestavljen večinoma iz pravnih dokumentov, ki so dostopni na spodaj navedenih straneh. Bibliografska baza podatkov LexALp nudi natančen pregled bibliografskih podatkov odlomkov besedil, ki so citirana v terminološki banki LexALP.

 

EUR-Lex

Uradni portal Evropske komisije nudi prost dostop do zakonodaje EU v vseh uradnih jezikih (Uradni list Evropske unije, pogodbe, veljavna in prihodnja zakonodaja, sodna praksa). Za prenos datoteke z vsemi povezavami do dokumentov, prenešenih z EUR-Lex [size 550KB], kliknite spodaj:

EURLEX.pdf

 

Alpska Konvencija

Uradna stran Alpske konvencije nudi prost dostop do Okvirne konvencije in Protokolov v štirih jezikih držav pogodbenic (francoščini, italijanščini, nemščini, slovenščini).

 

Rechtsinformationssystem - RIS

Pravno-informacijski sistem Avstrijskega Urada zveznega kanclerja nudi prost dostop do avstrijske zvezne in nacionalne zakonodaje (zakoni, uredbe, sodna praksa, Uradni listi federacije in posamezne dežele).

 

Legifrance

Iskalni portal francoske zakonodaje in zakonov omogoča prost dostop do vseh najpomembnejših besedil (ustava in kodeksi, zakoni in uredbe, sodna praksa, besedila iz uradnega lista).

 

Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina -
Banca Dati delle Leggi Regionali

Baza podatkov zajema vso zakonodajo italijanske SV regije Furlanija-Benečija-Julijska krajina in nudi prost dostop do prečiščenih in prejšnjih besedil regionalnih zakonov.

 

JURIS

Portal (upravlja ga JURIS GmbH, Saarbrücken) nudi prost dostop do sodne prakse in veljavne nemške zakonodaje ter specializiranih revij. Ponuja tudi vrsto drugih (komercialnih) storitev.

 

Uradni list Republike Slovenije

Spletna baza podatkov vsebuje zakonodajo, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Systematic Collection of Swiss Federal Legislation

Uradna stran Švicarske federacije, ki vsebuje posodobljeno zbirko zveznih zakonov.

 

last modified Feb 10, 2009 by EURAC