CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
  

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvescanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

Informacijski Sistem LexALP

HOME | Informacijski S..

Informacijski Sistem LexALP se spopada s potrebo po vecji jasnosti in doslednosti rabe terminologije v nadnacionalni komunikaciji in sodelovanju na obmocju Alp, se posebno kar zadeva Alpsko konvencijo.

Interdisciplinarna mednarodna ekipa strokovnjakov projekta LexALP zeli ob podpori skupine opazovalcev opisati in primerjati pravne jezike alpskih drzav na podrocju prostorskega nacrtovanja in trajnostnega razvoja ter hkrati uskladiti glavno terminologijo, rabljeno v nadnacionalni komunikaciji.

Informacijski Sistem LexALP zdruzuje najnaprednejse racunalniske pristope k vecjezikovnemu terminoloskemu delu: kurpus, zbirko terminologije na spletu in jezikovna orodja za vse stiri jezike (francoscino, italijanscino, nemscino in slovenscino) in sest notranjepravnih sistemov (Avstrije, Francije, Italije, Nemcije, Slovenije in Svice), kot tudi ustrezno nadnacionalno in mednarodno pravno podlago (Alpska konvencija, mednarodno pravo in pravo EU).

Terminologija in zbirke besedil Informacijskega Sistema LexALP sta rezultat mednarodnega sodelovanja v okviru projekta INTERREG IIIB Obmocje Alp (januar 2005 - februar 2008).

 

last modified Mar 30, 2009 by EURAC