CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminološke banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

korpus

HOME | project | korpus

Korpus LexALP vsebuje okrog 3000 dokumentov, ki urejajo ali se nanašajo na področje prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja v devetih različnih obravnavanih pravnih sistemih.

Zbirka dokumentov v elektronski obliki izhaja iz podatkovnih zbirk različnih zakonodaj, dostopnih na spletu; dokumente so izbrali pravni strokovnjaki na osnovi določenih kriterijev za specifične potrebe projekta:

  • tematska povezanost s specifičnimi področji, kot so navedena v 9. členu protokola „Urejanje prostora in trajnostni razvoj“
  • primarni viri nacionalne zakonodaje in mednarodnega prava, in sicer samo normativna besedila (zakoni, kodeksi itd.)
  • najnovejša besedila celotne zakonodaje (obdobje izbora besedil: junij – avgust 2005)
  • celotna besedila in ne le posamezni odstavki ali stavki
  • terminološka relevantnost (zakonodaja, ki vsebuje le sezname številčnih podatkov, krajevnih lastnih imen itd. ni bila vključena v korpus zaradi pomanjkanja za projekt relevantne terminologije in z namenom, da bi se izognili prenasičenosti korpusa s terminološko nerelevantnimi podatki).

Izbrani dokumenti so bili razvrščeni glede na strukturo korpusa in terminološke banke in opredeljeni na podlagi različnih kriterijev, kot so jezik, pravni sistem, vrsta pravnega besedila, naslov, okrajšava ter razdeljeni na poglavja in stavke. Večjezikovna besedila v korpusu (Alpska konvencija in njeni protokoli, mednarodne pogodbe in konvencije, zakonodaja EU in švicarska zakonodaja) so povezana na ravni stavka v različnih jezikih, kar nudi takojšen dostop do obstoječega prevoda.

Po zaslugi tako natančne klasifikacije in označevanja besedilnih podatkov LexALP korpus, ki uporablja kot vmesnik korpusne komponente bistro-ja, omogoča napredno iskanje terminov in prevodov v vseh obravnavanih pravnih jezikih.

 

last modified Feb 10, 2009 by EURAC