CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminološke banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

struktura corpus in terminološke banke

HOME | project | struktura corpu..

Poglavja za strukturo korpusa in terminološke banke LexALP je izbrala ekipa pravnih strokovnjakov. Pri tem so upoštevali posebnosti klasifikacije glede na Alpsko konvencijo in potrebo po tem, da se besedila različnih pravnih sistemov razvrstijo glede na eno skupno strukturo znotraj korpusa.

Zaradi tega so pravni strokovnjaki razdelili področji prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja v pet glavnih poglavij, in sicer v skladu s protokolom Alpske konvencije, ki obravnava ti področji. Sprejeli so evropski model za natančnejšo razdelitev teh petih glavnih poglavij, in sicer tako, da lahko vsaka država pogodbenica razvrsti izbrana besedila v največ tri glavne podkategorije, izmed katerih mora biti prva nujno označena.

Ta klasifikacija v terminološki bazi podatkov omogoča enostavno izbiro vseh delov besedil glede na poglavja in izbiro terminov, ki se nanašajo na specifično področje.

Dostop do strukture korpusne klasifikacije najdete tukaj:

LexALP_structure_sl.pdf

 

last modified Feb 10, 2009 by EURAC