CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminološke banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

terminologija

HOME | project | terminologija

Končni cilj terminološkega dela je uskladitev celotne terminologije, rabljene v nadnacionalni in mednarodni komunikaciji na področju prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja v vseh štirih jezikih Alpske konvencije (francoščini, nemščini, italijanščini in slovenščini).

Terminološko delo izvajajo partnerji projekta LexALP iz različnih držav s pomočjo terminološke zbirke podatkov in vmesnika. Terminološka  banka je zasnovana na modelu Papillon, ki je prilagojen potrebam terminološkega dela v štirih jezikih, šestih nacionalnih in v več kot enem nadnacionalnem pravnem sistemu.

Jezikovni in pravni podatki, shranjeni v korpusu LexALP, služijo kot osnova za polavtomatsko ekstrakcijo ustrezne terminologije, rabljene na ravni Alpske konvencije. Termini so klasificirani na osnovi strukture za korpus in terminološko banko LexALP in najprej opisani na nadnacionalni ravni, nato na nacionalni ravni, da je mogoča primerjava in da se pripravijo predlogi za uskladitev (pomensko enake ustreznice v štirih jezikih), ki se jih predloži Usklajevalni skupini za dokončno potrditev.

Posebni spletni vmesnik, ki obdeluje in prikaže terminologijo v več jezikih in več pravnih sistemih, omogoča terminologom in pravnim strokovnjakom vnos podatkov neposredno v bazo podatkov. Terminološke zbirke so dostopne zunanjemu uporabniku. Iskanje terminologije je mogoče s pomočjo različnih kriterijev (jezik, tematsko poglavje, pravni sistem itd.).

Podrobnejše informacije najdete tudi v pravilniku za uporabo terminološke banke LexALP.

 

last modified Feb 09, 2009 by EURAC