CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminološke banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

usklajevanje

HOME | project | usklajevanje

Za usklajevanje štirijezične terminologije, zbrane v terminološki banki projekta LexALP, je odgovorna Usklajevalna skupina.

Usklajevalna skupina je odgovorna za dokončno potrditev predlogov za uskladitev posameznih terminov v štirih jezikih (štirijezičnih terminoloških ekvivalentov), v terminološki zbirki, ki jo skupaj pripravlja skupina terminologov in pravnih strokovnjakov.

Skupina je sestavljena iz predstavnikov partnerjev projekta in opazovalcev, sodelujejo pa tudi zunanji strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja in trajnostnega razvoja. Tako člani Usklajevalne skupine pokrivajo vse pravne sisteme, vse štiri jezike in vsa obravnavana področja.

Na uradnih sestankih Usklajevalna skupina oceni, pregleda in, če je potrebno, spremeni predloge za uskladitev. Tako je štirijezična terminologija uradno usklajena in prosto dostopna uporabnikom na spletnih straneh Informacijskega Sistema LexALP.

 

last modified Feb 10, 2009 by EURAC