CORPUS | TERM BANK | BIB BASE | TERM TOOLS deu | eng | fra | ita | slv
 

 domaca stran


 projekt 
   | pravni vidik 
   | usklajevanje
   | terminologija
   | korpus
   | struktura corpus in terminološke banke

 partnerji


 zahvale


 informacije in obvešcanje javnosti
  

 e-learning


dogodki
   

 kontakt


 

pravni vidik

HOME | project | pravni vidik

Konvencija za varstvo Alp (Alpska konvencija) je okvirna konvencija, ki jo je podpisalo 8 držav alpskega loka (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, Švica, Slovenija, Lihtenštajn, Monako) in Evropska unija. Države pogodbenice želijo s tem dokumentom zaščititi naravni ekosistem alpske regije  in pospeševati njen trajnostni razvoj s previdnejšo in odgovornejšo rabo virov ter z upoštevanjem kulturnih in gospodarskih interesov tamkajšnjih prebivalcev.

Terminološko in usklajevalno delo je še posebej osredotočeno na protokol „Urejanje prostora in trajnostni razvoj“, katerega 9. člen definira prednostne načrte/programe, ki jih morajo izvesti države podpisnice na naslednjih področjih:

  • varstvo narave in krajine
  • promet
  • regionalni gospodarski razvoj
  • podeželje
  • mestna območja

Teh pet prednostnih področij, ki so natančneje obravnavana v drugih protokolih Okvirne konvencije, je osnova za strukturo korpusa in terminološke banke LexALP, torej za klasifikacijo vseh pravnih dokumentov (regionalnih, nacionalnih in nadnacionalnih) in tudi za vso zbrano terminologijo, ki jo projekt vključuje.

 

last modified Mar 28, 2009 by EURAC